TT-IT Free WiFi


ÚVOD

Firma TT-IT, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Mesta Trnava obnovila a rozšírila sieť voľne prístupných hotspotov v centrálnej mestskej zóne a vybraných lokalitách mesta. Trojičné námestie, Hlavná ulica a mestský amfiteáter, Ružový park, Športový areál Slávia, Univerzitné námestie a detské ihrisko na Limbovej ulici sú pokryté signálom umožňujúcim pripojenie v štandarde WiFi.
Sieť slúži na prístup k internetu pomocou zariadení s podporou bezdrôtového pripojenia (notebooky, PDA, mobily a pod.). Možnosť pripojenia na konkrétnom mieste závisí od vzdialenosti od hotspotu a parametrov príjímača bezdrôtového signálu konkrétneho používateľského zariadenia.
Prístup na internet je limitovaný na 1 hodinu, medzi dvomi prihláseniami sa k sieti je nutná prestávka minimálne 30 minút. Podmienky pripojenia sú používateľovi zobrazené na vstupnej stránke, ktorá sa mu otvorí po pripojení k WiFi hotspotu.
Miesta s prístupom k TT-IT Free WiFi sieti sú označené tabuľkami free tt-it wifi zone.


VEREJNÉ PRIESTORY S PRÍSTUPOM K FREE WIFI

Arboria park
Atletický areál Slávia pri Mestskej športovej hale – Ulica J. Hajdóczyho
Autobusová stanica
Detské ihrisko – Ulica Limbová
Kalokagatia – Centrum voľného času a ihrisko pri Kalokagatii – Dolné Bašty
Mestský Amfiteáter – Ulica Kollárova
Ružový park – Dolné bašty – Ulica Kollárova
Trojičné námestie a pešia zóna – Ulica Hlavná
Univerzitné námestie
Zdravotné stredisko Prednádražie


MAPA ROZMIESTNENIA FREE WIFI HOTSPOTOV


Zobraziť TT-IT Free Wifi na väčšej mape

Komentáre sú uzavreté.