TT-IT, s.r.o. TT-IT, s.r.o.
       
Faktúry Objednávky Zmluvy ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - ZMLUVY Prihlásiť


Názov zmluvy Hodnota
s DPH
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Uzatvorená dňa Účinnosť od Platnosť od Platnosť do
  Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby   118.80 €   Montesschool s.r.o. - odberateľ   Limbová 3, 91701 Trnava   44867379 01.01.2012  01.01.2012   01.01.2012   01.01.2015
  Zmluva o prenájme optických vlákien   1693.20 €   Slovanet, a.s.   Záhradnícka 151, 82108 Bratislava   35765143 30.01.2012  30.01.2012   30.01.2012   00.00.0000
  Rámcová zmluva o dielo   0.00 €   GEODÉZIA Bratislava a.s.   Pekná cesta 15, 83404 Bratislava   31321704 30.01.2012  30.01.2012   30.01.2012   31.12.2012
  Dodatok č. 1 k Zmluve o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - prip. do siete internet   122.40 €   Automobilový klaster - Západné Slovensko   Hlavná 5, 917 01 Trnava   37840312 10.02.2012  01.03.2012   01.03.2012   00.00.0000
  Poistná zmluva č. 80-3044862   804.92 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičová 4, 816 23 Ba   585441 10.02.2012  10.02.2012   10.02.2012   31.12.2015
  Dodatok č. 12 k Zmluve o prenájme optických vlákien zo dňa 1.9.2008   2158.80 €   GTS Slovakia, a.s. - odberateľ   Einsteinova 24, 85101 Bratislava   35795662 15.02.2012  15.03.2012   15.03.2012   00.00.0000
  Zmluva o prenájme optických vlákien   1404.00 €   Slovanet, a.s.   Záhradnícka 151, Bratislava   35765143 08.03.2012  01.04.2012   01.04.2012   00.00.0000
  Zmluva o programe SELECT INTERNATIONAL   7530.00 €   BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED   Upper Hatch Street, Dublin 2   0 30.04.2012  30.04.2012   30.04.2012   00.00.0000
  Dodatok č. 13 k Zmluve o prenájme optických vlákien zo dňa 1.9.2008   2091.60 €   GTS Slovakia, a.s.   Einsteinova 24, Bratislava   35795662 09.05.2012  15.05.2012   15.05.2012   00.00.0000
  Dodatok č. 14 k Zmluve o prenájme optických vlákien zo dňa 1.9.2008   3900.96 €   GTS Slovakia, a.s.   Einsteinova 24, Bratislava   35795662 26.06.2012  01.07.2012   01.07.2012   00.00.0000
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - pripoj. do siete internet   158.76 €   STM POWER a.s.   Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava   36321982 21.08.2012  01.09.2012   01.09.2012   01.09.2015
  Poistná zmluva č. 355 304 7131 - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu   140.88 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičová 4, 816 23 Ba   585441 17.09.2012  01.10.2012   01.10.2012   31.12.2015
  Dodatok č. 1 k SLA zmluve   118.80 €   ZŠ s MŠ Špačince   Hlavná 626/2, Špačince   36093751 31.10.2012  31.10.2012   31.10.2012   00.00.0000
  Zmluva o dielo   24000.00 €   Cora Geo, s.r.o.   Záborského 20/10089, 03601 Martin   31612989 14.11.2012  14.11.2012   14.11.2012   00.00.0000
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - verejnej telefónnej služby   15.60 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 14.11.2012  01.09.2012   01.09.2012   01.09.2014
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - pripoj. do siete internet   62.76 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 14.11.2012  15.11.2012   15.11.2012   15.11.2015
  Zmluva o pripZmluva o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - prip. do siete internet   58.80 €   RM Trading Partners s.r.o.   Lúčna 10, 91701 Trnava   36257524 21.11.2012  01.12.2012   01.12.2012   01.12.2014
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - pripoj. do siete internet   58.80 €   Trnava Tourism   Hlavná 5, 917 01 Trnava   42288924 29.11.2012  01.12.2012   01.12.2012   00.00.0000
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - verejnej telefónnej služby   21.60 €   Trnava Tourism   Hlavná 5, 917 01 Trnava   42288924 29.11.2012  01.12.2012   01.12.2012   00.00.0000
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   48000.00 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 02.12.2012  03.12.2012   02.12.2012   00.00.0000
  Zmluva o dielo   72000.00 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 05.12.2012  06.12.2012   05.12.2012   31.12.2014
  Dodatok č. 1 k Zmluve o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - verejnej telefónnej služby   1236.00 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 06.12.2012  07.12.2012   06.12.2012   00.00.0000
  Zmluva o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou IKT - SLA zmluva   31356.00 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 01.01.2013  01.01.2013   01.01.2013   00.00.0000
  Dodatok č. 1 k Zmluve o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - prip. do siete internet   122.76 €   Montesschool s.r.o.   Limbová 3, 91701 Trnava   4867379 17.01.2013  01.02.2013   17.01.2013   01.02.2015
  Zmluva o dielo   396.00 €   DataLogic, s.r.o.   Traťová 8/2, Prievidza   44102771 25.01.2013  01.01.2013   25.01.2013   00.00.0000
  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.5.2008   396.00 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 91732 Trnava   36277215 28.01.2013  01.03.2013   28.01.2013   00.00.0000
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - pripoj. do siete internet   108.00 €   Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva   Botanická ulica, trnava   42155398 11.02.2013  01.03.2013   01.03.2013   01.03.2015
  Zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej komunik. služby - verejnej telef. služby   3.60 €   RECALL SK, s.r.o.   Tajojvského 7, 917 08 Trnava   47002531 25.02.2013  01.03.2013   01.03.2013   01.03.2015
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - pripoj. do siete internet   66.72 €   RECALL SK, s.r.o.   Tajovského 7, 91708 Trnava   47002531 25.02.2013  01.03.2013   01.03.2013   01.03.2015
  Zmluva o prenájme optických vlákien   432.00 €   SWAN, a.s.   Borská 6, 84104 Bratislava   35680202 27.02.2013  01.03.2013   01.03.2013   00.00.0000
  Zmluva o prip. a poskytovaní verejnej elektron. komunik, služby - pripoj. do siete internet   122.76 €   Nemček SONES spol. s r.o.   Bulharská 42, 91701 Trnava   36248371 15.03.2013  01.04.2013   01.04.2013   00.00.0000
  Rámcová zmluva o dielo   0.00 €   Networking s.r.o.   Na hlinách 64, 91701 Trnava   44549075 03.04.2013  03.04.2013   03.04.2013   31.03.2015
  Rámcová zmluva o dielo   0.00 €   BRISS s.r.o.   Na hlinách 7204/1B, 91701 Trnava   45452592 03.04.2013  03.04.2013   03.04.2013   31.03.2015
  Rámcová zmluva o dielo   0.00 €   Networking s.r.o.   Na hlinách 64, 917 01 Trnava   44549075 03.04.2013  03.04.2013   03.04.2013   31.03.2015
  Zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej komunik. služby - verejnej telef. služby   3.60 €   Nemček SONES spol. s r.o.   Bulharská 42, 91701 Trnava   36248371 23.04.2013  23.04.2013   23.04.2013   23.04.2015
  Zmluva o pripokládke HDPE rúr do výkopov SWAN, a.s.   0.00 €   SWAN, a.s.   Borská 6, 841 04 Bratislava   35680202 29.04.2013  29.04.2013   29.04.2013   00.00.0000
  Zmluva o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - prip. do siete internet   30.00 €   Bomba, s.r.o.   Bohdanovce nad Trnavou 422, 919 09   36850853 29.04.2013  01.05.2013   01.05.2013   01.05.2015
  Zmluva o dielo   13438.24 €   CORA GEO, s.r.o.   Záborského 20/10089, 036 01 Martin   31612989 13.06.2013  13.06.2013   13.06.2013   00.00.0000
  Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme optických vlákien   2390.40 €   UniNet - CsI, a.s.   Timravy 10, 974 01 Banská Bystrica   36628221 01.07.2013  01.07.2013   01.07.2013   00.00.0000
  Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby   499.20 €   GTS Slovakia, s.r.o.   Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   35795662 30.08.2013  01.09.2013   30.08.2013   01.09.2014
  Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby   340.80 €   GTS Slovakia, s.r.o.   Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   35795662 30.08.2013  01.09.2013   30.08.2013   01.09.2014
  Dodatok č. 15 k Zmluve o prenájme optických vlákien zo dňa 1.9.2008   2438.20 €   GTS Slovakia, s.r.o.   Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   35795662 15.09.2013  15.09.2013   15.09.2013   00.00.0000
  Zmluva o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - prip. do siete internet   75.96 €   Mestská televízia Trnava, s.r.o.   Hlavná 1, 917 71 Trnava   36219681 04.10.2013  01.10.2013   01.10.2013   00.00.0000
  Zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby- verejnej telef. služby   4.80 €   MIKROP Slovensko, spol. s r.o.   Okružná 25, 058 01 Poprad   31717063 07.10.2013  07.10.2013   07.10.2013   07.10.2015
  Zmluva o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - prip. do siete internet   30.00 €   MIKROP Slovensko, spol. s r.o.   Okružná 25, 058 01 Poprad   31717063 07.10.2013  07.10.2013   07.10.2013   07.10.2016
  Zmluva o prenájme spoločnej časti bytového domu č. 16/2013   400.00 €   Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jirásková 24, Trnava   Zastúpení Bytovým družstvom, Beethovenova 26, 917 08 Trnava   175480 14.10.2013  01.01.2013   01.01.2013   00.00.0000
  Zmluva o pripoj. a poskyt. elektron. komunik. služby - prip. do siete internet   26.76 €   Flos Slovakia, s.r.o.   Ľ. POdjavorinskej 19/A, 984 01 Lučenec   36018121 19.11.2013  01.12.2013   01.12.2013   01.12.2015
  Zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby- verejnej telef. služby   5.88 €   RM Trading Partners s.r.o.   Lúčna 10, 917 01 Trnava   36257524 27.11.2013  01.12.2013   27.11.2013   01.12.2015
  Dodatok č. 1 k zmluve o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby -prip. do siete internet   62.76 €   RM Trading Partners s.r.o.   Lúčna 10, 917 01 Trnava   36257524 27.11.2013  01.12.2013   01.12.2013   00.00.0000
  Zmluva o sprostredkovaní pripojenia a poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby- verejnej telef. služby   14.76 €   ZF Slovakia, a.s.   Strojárenská 2, 917 02 Trnava   36707341 10.12.2013  01.02.2014   01.02.2014   31.01.2016

1 2 3 4 5 6 7 > >>

Strana 1 z 7