pripravované …

projekty pre Mesto Trnava

  • aktualizácie gis aplikácie a geo údajov
  • príprava projektu OPIS

prevádzka systémov a správa služieb

  • udržiavanie dostupnosti mestských informačných systémov
  • online vysielania MZ
  • správa služieb hotspot siete
  • správa IKT infraštruktúry mesta a mestských organizácií
  • správa magistrátnej optickej siete

Komentáre sú uzavreté.